Sine Cera

Mellanpudel för ett aktivt liv

Sedan 2010 föder jag upp mellanpudlar med målsättningen att bidra till en rastypisk, sund och användbar hund, med avelsmaterial som bidrar till att hålla nere inavelskofficienterna. För att uppnå det målet värdesätter jag avelsmaterial som genomgått hälsotester, mentalbeskrivningar, utställningar, arbetsmeriter eller på annat sätt påvisar de kvaliteterna jag letar efter.

Hemsidan genomgår just nu en omarbetning och personlig kontakt får du på info@sinecera.se